รับทำวิดีโอโฆษณา

บริการรับทำ VDO โฆษณา คุณภาพสูง ราคาถูก ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

บริการรับทำ VDO โฆษณา

สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิดีโอโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ

120%

วิดีโอโฆษณาที่มีคุณภาพสูงสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่าวิดีโอโฆษณาที่มีคุณภาพต่ำถึง 120%

เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณ

วิธีทำให้โฆษณาวิดีโอ ทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อโฆษณาคุณภาพสูง

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อโฆษณาคุณภาพสูง

ทีมช่างภาพและช่างตัดต่อมืออาชีพที่มีประสบการณ์

เรามีทีมช่างภาพและช่างตัดต่อมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านวิดีโอโฆษณามาอย่างยาวนาน เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตวิดีโอโฆษณาที่มีคุณภาพสูง ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้า

บริการรับทำ VDO โฆษณาทุกรูปแบบ

เราให้บริการรับทำ VDO โฆษณาทุกรูปแบบ

บริการแบบครบวงจร

เราพร้อมให้บริการแบบครบวงจร นอกจากการผลิตวิดีโอโฆษณาแล้ว เรายังให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดคอนเทนต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ ไปจนถึงการเผยแพร่วิดีโอโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ

บริการรับทำวิดีโอรองรับธุรกิจของคุณ

วิดีโอสำหรับยิงโฆษณาบน Social Media

วิดีโอโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย รองรับในหลากหลาย platform ที่คุณต้องการ

วิดีโอโฆษณาแนะนำสินค้าและบริการ

วิดีโอโฆษณาแนะนำโปรโมท สินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

วิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ วิดีโอโฆษณาเชิงสร้างสรรค์

FAQ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับบริการรับทำ VDO

วิดีโอโฆษณา คือ รูปแบบของสื่อโฆษณาที่ใช้วิดีโอเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดการจดจำและรับรู้ถึงแบรนด์หรือสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

การทำวิดีโอโฆษณามีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์หรือสินค้าหรือบริการ
 • ช่วยกระตุ้นความสนใจและความต้องการซื้อ
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ

ประเภทของวิดีโอโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

 • วิดีโอโฆษณาแนะนำสินค้าหรือบริการ
 • วิดีโอโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือบริการ
 • วิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • วิดีโอโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
 • วิดีโอโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้บริการรับทำ VDO โฆษณามีดังนี้

 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ของทีมงานผู้ผลิตวิดีโอโฆษณา
 • คุณภาพของผลงาน ที่ผ่านมา
 • ราคา ที่สมเหตุสมผล
 • ความครอบคลุมของบริการ

ขั้นตอนการทำวิดีโอโฆษณาโดยทั่วไปมีดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอโฆษณา
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 •  คิดคอนเทนต์
 • ถ่ายทำ
 • ตัดต่อ
 • เผยแพร่

ค่าใช้จ่ายในการทำวิดีโอโฆษณาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความยาวของวิดีโอ รูปแบบของวิดีโอ คุณภาพของงาน เป็นต้น โดยโดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการทำวิดีโอโฆษณาเริ่มต้นที่ 2500 บาทขึ้นไป

ช่องทางการเผยแพร่วิดีโอโฆษณามีมากมาย ดังนี้

 • เว็บไซต์
 • สื่อโซเชียลมีเดีย
 • ทีวี

เทคนิคการทำวิดีโอโฆษณาให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 • คอนเทนต์ต้องน่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • วิดีโอต้องมีคุณภาพสูงทั้งในด้านภาพและเสียง
 • การสื่อสารต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ตัวอย่างผลงานวิดีโอโฆษณาที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรก
 • สื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ช่องทางติดตามผลงานวิดีโอโฆษณาของผู้ให้บริการรับทำ VDO โฆษณา มีดังนี้

 • เว็บไซต์
 • สื่อโซเชียลมีเดีย
 • ช่อง YouTube
 • Tiktok
 • Instagram
OUR Customers

ลูกค้าของเรา

seo-logo6

Ready to create something amazing?

Lets Work Together