แฟชั่น

ประเภทธุรกิจ

แฟชั่น

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย ด้วยโซลูชันที่สร้างผลลัพธ์และความคุ้มค่าให้ธุรกิจแฟชั่น

ค้นหากลุ่มเป้าหมายแฟชั่นที่เป็นลูกค้าในอนาคต

ทำ Research เพื่อค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์แฟชั่น เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคแฟชั่น เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้าง Audience Target สำหรับการทำโฆษณา

เลือกรูปแบบโฆษณาที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์

วางแผนและวิเคราะห์รูปแบบการทำโฆษณาที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น Brand Awareness จะทำอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก หรือสร้างยอดขาย จะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหน ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด