Creative Marketing

Creative Marketing

Creative Marketing จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

Customer Journey คือทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของลูกค้า (Consumer Behavior) ที่แสดงให้เห็นว่าในการซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลูกค้าได้ผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง เปรียบเสมือนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่ NIPA เราได้นำเทคโนโลยี Marketing Automation หรือการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการและส่งมอบคอนเทนต์ไปให้กับคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ และในช่องทางที่ใช่โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการตลาดแบบเดิมที่สื่อสารได้แบบไม่เฉพาะเจาะจงหลายเท่าตัว

Work Process

กระบวนการการทำงานของการสร้าง Creative หนึ่งชิ้น ต้องมีการหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับแบรนด์นั้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะตีโจทย์ และรู้จักแบรนด์นั้นให้มากที่สุด เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปภาพ วีดีโอ และสื่อกราฟิกต่าง ๆ ทั้งนี้จำต้องใช้จุดเด่นของแบรนด์ สื่อสารออกมาโดยใช้การวางแผน ตามจุดประสงค์ที่แบรนด์ต้องการ และสามารถพาแบรนด์ไปสู่จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนั้นๆ

Work Process

CREATIVE MARKETING SOLUTION for DRIVE YOUR BRAND

Brand Consulting

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์รอบด้าน ที่สามารถเจาะลึกได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการบริการดังนี้

Brand Strategy

การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนำแบรนด์ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยส่วนนี้ เป็นส่วนที่ต้องนำ Brand Positioning มาประยุกต์ใช้กับ Platform ต่างๆ

Brand Design

การออกแบบ Brand Look And Feel และรูปแบบ Mood Tone ของโฆษณาที่สามารถสื่อสารถึงแบรนด์ของคุณให้ดีที่สุด

Digital Engagement

การนำ Creative มาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ตามช่องทางที่เหมาะสม (Touchpoint) ด้วยวิธีการทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

 Digital Agency

Meet an Expert

 เราเข้าใจถึงความต้องการของการมีร้านค้าหลายช่องทาง Solution นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการจัดการ การทำงานและระยะเวลา ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้ง่ายและสะดวกขึ้น